sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Mai Lanh
Hotline - 0936 100 377

Mr. Vũ Kiên Quyết
Hotline - 098 313 0577

Thép tấm

Thép tấm nhám
Thép tấm nhám
Thép tấm cán nóng
Thép tấm cán nóng
Thép tấm cán nguội
Thép tấm cán nguội

Thép cuộn

Thép cuộn cán nóng
Thép cuộn cán nóng
Thép cuộn mạ điện
Thép cuộn mạ điện
Thép cuộn cán nguội
Thép cuộn cán nguội

Thép ống hộp

Thép hộp mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm
Thép ống đúc
Thép ống đúc

Thép chế tạo

Thép cây lục lăng
Thép cây lục lăng
Thép cây vuông
Thép cây vuông
Thép cây tròn
Thép cây tròn

Thép ray

Thép ray P
Thép ray P
Thép ray QU
Thép ray QU
Thép ray vuông
Thép ray vuông

Thép hình U,I,V,H

Thép hình H
Thép hình H
Thép hình I
Thép hình I
Thép hình U
Thép hình U

Thép xà gồ U,C,Z

Xà gồ C
Xà gồ C
Xà gồ U
Xà gồ U
Xà gồ Z
Xà gồ Z

Sản phẩm gang

Bể cáp thông tin
Bể cáp thông tin
Nắp hố ga
Nắp hố ga
Lưới chắn rác
Lưới chắn rác